Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 18/02/2019 đến ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh, Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh

26/02/2019


Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 475 văn bản, ban hành 188 văn bản các loại.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019, cụ thể như sau:

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp nghe và cho ý kiến về: tình hình triển khai đấu giá khu đất Trung tâm Khuyến nông cũ; việc xử lý tài sản trên khu đất Trại giam Công an tỉnh cũ; việc giải quyết đề xuất của Tập đoàn Sun Group; báo cáo đề xuất của Tập đoàn FLC về việc tài trợ đội bóng đá; quy định đấu giá quyền sử dụng đất; Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu Công nghiệp - Đô thị - Thương mại dịch vụ Xuân Hải huyện Thái Thụy; quy hoạch tuyến Quốc lộ 10; Kế hoạch nuôi trồng thủy sản năm 2019. Dự: Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Lễ giao nhận quân năm 2019 tại Huyện Tiền Hải, Đông Hưng; Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm kiểm soát bênh tật tỉnh Thái Bình; họp mặt cùng bà con quê hương Thái Bình, đón Xuân Kỷ Hợi 2019 và Kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội đông hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh; Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2019; buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. Họp: Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh; Hội đồng xét thăng hạng ngành Y tế. Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn; kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại các huyện, thành phố.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 475 văn bản, ban hành 188 văn bản các loại (bao gồm: 01 Báo cáo, 03 Tờ trình, 01 Kế hoạch, 51 Quyết định, 104 Công văn, …); trong đó có một số văn bản quan trọng như:                      

- Báo cáo: kiến nghị của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà liên quan đến việc thu phí hoàn vốn dự án BOT cầu Thái Hà.

- Quyết định:  thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn; cấp hóa chất dự trữ của tỉnh hỗ trợ các địa phương phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn; bổ sung thay thế thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020; công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới năm 2018 (đợt 2); thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" tỉnh Thái Bình…

- Kế hoạch: tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày biên phòng toàn dân 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng.

- Tờ trình: đề nghị hỗ trợ hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật; đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đình An Bài, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình…

- Các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện: Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; các Quyết định số: 08/QĐ-TTg, số 09/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019; số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019; số 06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 356/QĐ-BNG ngày 13/02/2019 của Bộ Ngoại giao; Thông tư số 01/2019/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông báo số 595-TB/TU ngày 24/01/2019 của Tỉnh ủy…

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.

Các bài viết khác