Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

28/06/2018


Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2018.

Kết quả chỉ đạo ,điều hành từ ngày 11-17/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

22/06/2018


UBND tỉnh thông báo kết quả chỉ đạo ,điều hành từ ngày 11-17/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Chỉ đạo không đốt rơm rạ để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông

13/06/2018


Hiện nay, tình trạng đốt rơm rạ tại đồng ruộng diễn ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, kết hợp với thời tiết nóng nực đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, cảnh quan môi trường và trật tự an toàn giao thông. Để ngăn chặn tình trạng này, ngày 13/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2056/UBND-NNTNMT về việc chỉ đạo không đốt rơm tạ để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông.

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 4-10/6/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh tập trung chỉ đạo trong tuần từ ngày 11-17/6/2018

13/06/2018


Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 4-10/6/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh tập trung chỉ đạo trong tuần từ ngày 11-17/6/2018

Giải quyết tình trạng công dân tập trung tại các cơ quan Trung ương tại Hà Nội trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội

01/06/2018


Ngày 31/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND về việc giải quyết tình trạng công dân tập trung tại các cơ quan Trung ương tại Hà Nội trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 21 - 27/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

31/05/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 21 - 27/5/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 14-20/5/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

24/05/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 07 - 13/5/2018, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, tăng nguồn thu cho ngân sách

24/05/2018


Đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Diên- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị gặp mặt một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Bình bàn về các giải pháp để đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 và các năm tiếp theo.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 07 - 13/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

17/05/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 07 - 13/5/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 30/4/2018 - 06/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

11/05/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 30/4/2018 - 06/5/2018, cụ thể như sau:

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: