Tích cực chỉ đạo các địa phương tập trung gieo cấy và chăm sóc lúa xuân

19/02/2019


Đến nay, tổng diện tích lúa xuân đã gieo cấy trên địa bàn toàn tỉnh khoảng hơn 40.350 ha, đạt gần 52% kế hoạch đề ra; trong đó diện tích gieo thẳng 15.112 ha, chiếm 37,5% tổng diện tích lúa xuân đã gieo cấy. Những địa phương có diện tích gieo thẳng chiếm tỷ lệ cao trong tổng diện tích lúa xuân đã gieo cấy như: Kiến Xương 6.700/8.500 ha (78,8%), Vũ Thư 1.800/2.700 ha (66,7%), Thành phố 240/500 ha (48%), Thái Thụy 2.500/6.000 ha (41,7%)…

Nông dân huyện Kiến Xương gieo cấy lúa xuân

Tổng diện tích cây màu xuân đã trồng 8.610 ha, đạt 59,4% kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích trồng ngô 6.820 ha, khoai tây 3.720 ha, cây khác 6.150 ha. Các huyện: Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư, Thái Thụy đã trồng cây màu xuân với diện tích khá lớn 1.100 – 1.900 ha.

Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019, toàn tỉnh đã trồng được 466.000 cây nhân dân nội đồng. Tính riêng ngày lễ phát động, các huyện, thành phố đã trồng được 14.192 cây lấy gỗ, cây cảnh quan môi trường như muồng Hoàng Yến, bàng Đài Loan, phi lao, sao đen, bạch đàn lai, giáng hương, bằng lăng, phượng vĩ, vú sữa….

Hiện tại, các huyện, thành phố đang chỉ đạo các địa phương tập trung gieo cấy và chăm sóc lúa xuân, tích cực trồng cây mà xuân đảm bảo thời vụ và kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tăng cường chỉ đạo rà soát thống kê diện tích lúa xuân cấy trước Tết Nguyên đán để có biện pháp cương quyết trong điều hành nước và bón phân nhằm kéo dài thời gian sinh trưởng của lúa xuân. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cử cán bộ kỹ thuật cử cán bộ kỹ thuật xuống các xã có diện tích lúa xuân cấy trước tết, cùng cán bộ xã, hợp tác xã hướng dẫn nông dân khẩn trương bón thúc, tăng lượng từ 10 – 15% so với quy trình bón phân thông thường, chia làm 2 lần để kéo dài thời gian đẻ nhánh, giữ nước đủ ấm để cây lúa phát triển…; đồng thời bám sát đồng ruộng theo dõi sâu bệnh hại phát sinh ngay từ đầu vụ, chú trọng biện pháp thủ công để diệt trứng ốc bươu vàng và bệnh đạo ôn…, bảm đảm giành thắng lợi vụ sản xuất lúa xuân năm 2019.

 

Hà Trần