Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tháng 01/2019 tăng 15,5% so với cùng kỳ

07/02/2019


Tháng 01/2019, sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 ước giảm 11,65% so với tháng 12 năm 2018, tuy nhiên tăng 15,25% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 5.122 tỷ đồng, giảm 9,5% so với tháng 12 năm 2018, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm tăng cao so với tháng 01 năm 2018 như: tôm đông lạnh tăng 24%; thức ăn gia cầm tăng 26%; bia dạng lon tăng 37,8%; bộ comple, jacket tăng 17,3%; Amonitrat tăng 3,4 lần; nhựa polyme tăng 77,7%; sứ vệ sinh tăng hơn 2,5 lần; thép cán tăng 27,8%; cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại tăng 23,7%; bộ dây cho xe động cơ tăng 32,4%; tàu các loại tăng 34,9%... Một số khác giảm như: thức ăn gia súc giảm 12,6%; bia chai giảm 33,6%; áo sơ mi người lớn giảm 11,8%; gạch xây bằng đất nung giảm 6,9%; tai nghe giảm 37,1%; loa giảm 46,2%... Hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định; đến nay, có 145/185 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 01 ước đạt 1.997 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Nghề và làng nghề tiếp tục ổn định và phát triển với 247 làng nghề.

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 01 ước thực hiện hơn 205 tỷ đồng, giảm 52,7% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ, trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện trên 92 tỷ đồng, giảm 8,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước thực hiện trên 50 tỷ đồng, tăng 26,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước thực hiện trên 63 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ.

                                                                                                       

Quỳnh Anh