Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới của tỉnh tháng 01/2019

07/02/2019


Trong tháng, các địa phương tập trung công tác thu hoạch cây màu vụ đông, gieo trồng cây màu vụ xuân và làm đất để chuẩn bị cho gieo trồng lúa xuân. Đến ngày 24/01/2019, diện tích cây màu vụ đông đã thu hoạch là 34.120 ha, bằng 94,6% diện tích đã trồng; diện tích cây màu vụ xuân đã trồng 4.210 ha, đạt 29% kế hoạch; cơ bản hoàn thành công tác cày lật đất chuẩn bị gieo trồng lúa xuân. UBND tỉnh ban hành Chỉ thị phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Tình hình chăn nuôi ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm quy mô lớn trên đàn gia súc, gia cầm. Số lượng gia súc, gia cầm được giữ ổn định so với tháng 12 năm 2018. Giá cả sản phẩm chăn nuôi tăng nhẹ, chủ yếu do phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán. Các địa phương kết thúc tiêm phòng vắc xin đợt đại trà vụ Thu Đông và đang tiếp tục tiêm bổ sung tại các huyện, thành phố. Công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển được thực hiện đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông sản phẩm chăn nuôi.

Các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung chăm sóc, thu hoạch các đối tượng nuôi đạt kích cỡ thương phẩm. Tổng sản lượng thủy sản trong tháng ước đạt 17.328 tấn. Nuôi cá lồng phát triển với 528 lồng nuôi, tương đương thể tích gần 58.000 m3. Khai thác thủy hải sản phát triển ổn định; tổng sản lượng tháng 01 ước đạt 6.166 tấn. Công tác sản xuất giống tiếp tục được quan tâm phát triển, sản lượng giống sản xuất đến nay đạt khoảng 5 triệu con. Tổng sản lượng thủy sản tháng 01 ước đạt 18.647 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, trong đó: sản lượng nuôi trồng ước đạt 11.125 tỷ đồng, tăng 7,7%, sản lượng khai thác ước đạt 7.522 tỷ đồng, tăng 5,9%.

UBND tỉnh đã tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới; ban hành hướng dẫn việc thực hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; tổ chức đoàn thẩm định và tiến hành các thủ tục công nhận đạt chuẩn các xã đăng ký về đích năm 2018. Từ đầu năm đến ngày 12/01/2019, đã thực hiện cấp trên 10 nghìn tấn xi măng cho các xã; đến nay, toàn tỉnh đã có 221 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

                                                                             

Quỳnh Anh