Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tháng 02/2019 tăng 16,44% so với cùng kỳ

09/03/2019


Tháng 02/2019, sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước giảm 23,12% so với tháng 01, tuy nhiên tăng 16,44% so với cùng kỳ; luỹ kế 02 tháng đầu năm tăng 13,51% so với cùng kỳ.

 

 Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 02 ước đạt gần 4.346 tỷ đồng, giảm 18,3% so với tháng trước, tăng 15,8% so với cùng kỳ; tính chung 02 tháng đầu năm ước đạt trên 9.667 tỷ đồng, tăng 12,7%. Một số sản phẩm tăng cao so với 02 tháng đầu năm 2018 như: thức ăn gia súc tăng 53,9%; thức ăn gia cầm tăng 14,4%; bia hơi tăng 15%; bia dạng lon tăng 51,5%; khăn các loại tăng 19,8%; bộ comple, jacket tăng 21,2%; nhựa polyme tăng 38,8%; vật liệu ốp lát tăng 47,3%; sứ vệ sinh tăng 76,7%; thép cán tăng 19,5%; cấu kiện nhà bằng kim loại tăng 57,1%... Một số khác giảm như: khí tự nhiên giảm 17,4%; áo sơ mi người lớn giảm 5,4%; gạch xây bằng đất nung giảm 13,5%; sắt thép không hợp kim giảm 15,5%; dịch vụ tráng phủ kim loại giảm 27,1%; tàu các loại giảm 20,7%... Hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định; đến nay, có 145/186 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 02 ước đạt 1.852,5 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Nghề và làng nghề tiếp tục ổn định và phát triển với 247 làng nghề.

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 02 ước thực hiện hơn 242 tỷ đồng, tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 21,8% so với cùng kỳ; luỹ kế 02 tháng đầu năm ước đạt trên 471 tỷ đồng, tăng 21%, trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước thực hiện trên 240 tỷ đồng, tăng 18,8%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước thực hiện gần 104 tỷ đồng, tăng 23,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước thực hiện trên 127 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ động thổ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình; công bố quy hoạch, triển khai thực hiện Dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp Đồng bằng Bắc Bộ tại tỉnh Thái Bình; lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2019; gặp chúc tết và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

                                                                

 

Quang Minh