Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới của tỉnh tháng 02/2019

09/03/2019


Trong tháng, các địa phương tập trung công tác gieo cấy lúa và cây màu vụ xuân. Đến ngày 21/02/2019, diện tích lúa đã gieo cấy 76.291 ha, đạt 97,6% kế hoạch đề ra, trong đó diện tích gieo thẳng 17.450 ha, chiếm 22,3%; diện tích cây màu xuân đã trồng 10.740 ha, đạt 74,1% kế hoạch. Các địa phương chấp hành tốt lịch thời vụ, cơ cấu giống theo Đề án sản xuất đã ban hành. Hưởng ứng tết trồng cây xuân Kỷ Hợi, toàn tỉnh đã trồng được 698 nghìn cây nhân dân nội đồng.

 

Số lượng gia súc gia cầm giảm, giá cả sản phẩm chăn nuôi tăng nhẹ chủ yếu do nhu cầu phục vụ Tết Nguyên đán. UBND tỉnh đã ban hành Công điện, thành lập Ban Chỉ đạo, tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong tháng toàn tỉnh ghi nhận hiện tượng lợn ốm, chết tại xã Đông Đô, huyện Hưng Hà; các cơ quan chuyên môn đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp xử lý, ngăn chặn lây lan trên diện rộng, đến ngày 28/02/2019 đã thực hiện tiêu huỷ 613 con. Công tác tiêm phòng vắc xin, công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển, công tác tiêu độc khử trùng được thực hiện nghiêm túc.

Các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung chăm sóc, thu hoạch các đối tượng nuôi đạt kích cỡ thương phẩm. Tổng sản lượng nuôi trồng trong tháng ước đạt 8.840 tấn, trong đó: ngao 5.500 tấn. Nuôi cá lồng phát triển với 536 lồng nuôi, tương đương thể tích 58.860 m3. Khai thác thuỷ hải sản phát triển ổn định; tổng sản lượng khai thác tháng 02 ước đạt 5.989 tấn. Công tác sản xuất giống tiếp tục được quan tâm phát triển, sản lượng giống sản xuất đến nay đạt khoảng 5 triệu con. Tổng sản lượng thủy sản tháng 02 ước đạt 19.106 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ, trong đó: sản lượng nuôi trồng ước đạt 11.289 tỷ đồng, tăng 8,2%, sản lượng khai thác ước đạt 7.817 tỷ đồng, tăng 7,1%.

UBND tiếp tục phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới; thẩm định, đánh giá để xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đăng ký về đích năm 2018. Từ đầu năm đến ngày 15/02/2019, đã thực hiện cấp trên 21 nghìn tấn xi măng cho các xã; đến nay, toàn tỉnh đã có 221 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Quỳnh Anh